העברת כספים בין קרנות השתלמות מיוחדות של המורים

עמית/ה יקר/ה,

טופס ההעברה הדיגיטלי, מיועד לביצוע העברת כספים מקרן השתלמות מיוחדת למורים (קרן מעבירה) לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות (קרן מקבלת).

לבקשה זו תתבקש לצרף צילום תעודת זהות.

לצורך ביצוע ההעברה בין קרנות ההשתלמות המיוחדות של המורים, עליך לבדוק את זכאותך להצטרפות לקרן באופן מקוון באמצעות הקישור הבא: הצטרפות לקרנות.

ההעברה תתבצע רק לאחר צירופך לקרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות. במידה והנך עמית קיים בקרן, תוכל לדלג על סעיף זה.

זמן הטיפול הצפוי לבקשה זו הינו 10 ימי עסקים (למעט שלשת ימי העסקים הראשונים בכל חודש).

לידיעתך,
ניתן לבטל את בקשת ההעברה לפני המועד שנקבע להעברת הכספים, באמצעות טופס ביטול דיגיטלי, הנמצא באזור ההעברות בין קרנות, באתר.